Монтажни дейности

Изграждане на електрически инсталации до 1000V 

Монтаж и тест на ел.табла

Асемблиране на ел.табла 


   

Монтаж на нагревателни кабели в улуци и водостоци 

   

Монтаж на външно и вътрешно подово отопление 


   

Монтаж на изолация за подово отопление 


       

Монтаж на нагревателни кабели за тръби 


     

Монтаж на лъчисти отоплителни панели 


     

Монтаж на регулатори