Лъчисто отопление

Лъчистото отопление, с отоплителни панели или фолиа на стените или на тавана, работи на същия принцип, като системите за подово отопление.  Хората и предметите биват загрявани директно, а затоплянето на въздуха е вторичен ефект от вече загретите обекти.


Начинът по който се усеща топлината на панелите и фолиото, монтирани на стените или на тавана, е много сходен до начина по който се чувства слънчевата топлина, дори когато навън температурите са по-ниски, на вас ви е комфортно и топло, ако грее слънце. Друг ясен пример за лъчисто отопление е също и огъня от камината, който загрява хората в близост и затопля въздуха вторично. 


Много често, този тип системи, стават избор за отопление, когато в помещенията, които трябва да се отопляват, пода  вече е завършен, но все пак клиентите искат система за лъчисто отопление.


За стандартно цялостно лъчисто отопление, трябва да се знаят топлинните загуби на помещението, преди да се определи каква мощност панели е необходимо да се инсталира.


За случаите в които, клиентите ни не разполагат с проект за топлинниите загуби на помещенията, които желаят да отопляват, е възможно, необходимата да се инсталира мощност, да се изчисли грубо в зависимост от кубатурата (м3) на помещението:


- За помещение до 100м3, трябва да се подсигури мощност от приблизително 45W/m3

- За помещение от 100м3-500м3, трябва да се подсигури мощност от приблизително 35W/m3

- За помещение от 500м3-1000м3, трябва да се подсигури мощност от приблизително 30W/m3

- За помещение над 1000м3, трябва да се подсигури мощност от приблизително 25W/m3


Трябва да имате предвид, че това са груби сметки, когато не са известни топлинните загуби, и не можем да гарантираме на 100%, че инсталираната мощност, ще бъде достатъчна. Всичко зависи от това колко добре е изолирано помещението ви.


При правилно проектиране и наличието на добри изолационни параметри, в наши дни това е един от най-ефективните и икономични методи за отопление. 


Съществуват няколко вида отоплителни продукти за лъчисто отопление, в зависимост от приложението за което се интересувате.